کف زنی

کف زنی

مراسم کف زنی شب چله شهرستان کوهسرخ

کارگاه حلوا مغزی

کارگاه حلوا مغزی

کارگاه ساخت حلوا مغزی در روستای طرق شهرستان کوهسرخ ویژه شب یلدا دفتر صدا وسیمای شهرستان کوهسرخ