اصلاح و بهسازی شبکه توزیع خضربیگ با مشارکت خیرین

اصلاح و بهسازی شبکه توزیع خضربیگ با مشارکت خیرین

با پیگیری های انجام شده و دعوت از خیر محترم حاج آقای قربانی، بیش از هزار متر از شبکه توزیع آب شرب روستای خضربیگ با مشارکت خیر محترم، دهیار و شورا، مشترکین و امور آبفا با هزینه ای در حدود یک میلیارد ریال بهسازی گردید.