فلسطین امروزه یک مسئله اسلامی و انسانی است

فلسطین امروزه یک مسئله اسلامی و انسانی است

امام جمعه کوهسرخ گفت: تبدیل‌شدن روز جهانی قدس به‌عنوان یک مسئله اسلامی و انسانی نیز از برکات این روز است و از خود سرزمین‌های اشغالی علیه رژیم غاصب و کودک کش صهیونیستی مخالفت می‌شود.؛