فلسطین امروزه یک مسئله اسلامی و انسانی است

فلسطین امروزه یک مسئله اسلامی و انسانی است

امام جمعه کوهسرخ گفت: تبدیل‌شدن روز جهانی قدس به‌عنوان یک مسئله اسلامی و انسانی نیز از برکات این روز است و از خود سرزمین‌های اشغالی علیه رژیم غاصب و کودک کش صهیونیستی مخالفت می‌شود.؛
صدای امروز سران فتنه، همنوایی با داعش، آمریکا و اسرائیل است

صدای امروز سران فتنه، همنوایی با داعش، آمریکا و اسرائیل است

حجت الاسلام نیک بین گفت: سران فتنه ای که امروز صداهای آن ها همنوایی با آمریکایی ها، داعشی ها و اسرائیلی ها به گوش می رسد و طبل رسوایی آنها همه عالم و آدم را پر کرده، انقلاب را تا نزدیکی سقوط بردند و این مردم بودند که پای انقلاب ماندند.؛