مهربانی

مهربانی

همه‌چیز جهان تکراريست جـز مهربانی...؛
میزان بارش ثبت شده  در ایستگاههای تابعه اداره هواشناسی کاشمر

میزان بارش ثبت شده در ایستگاههای تابعه اداره هواشناسی کاشمر

در ۴۸ ساعت گذشته ، ساعت ۹:۰۰ مورخه ۳۰ فروردین ۱۴۰۱ ایستگاه کاشمر۸.۰ میلیمتر ایستگاه خلیل آباد ۱۱.۰میلیمتر ایستگاه ریوش ۳۱.۵ میلیمتر ایستگاه اکبر آباد ۳۶.۵ میلیمتر ایستگاه تنورجه ۳۱.۰ میلیمتر ایستگاه مهدی آباد ۲۳.۵ میلیمتر ایستگاه قوچ پلنگ ۱۳.۰ روابط عمومی اداره هواشناسی کاشمر