گروه جهادی فعال نوروزی در روستای اوندر

گروه جهادی فعال نوروزی در روستای اوندر

گروه جهادی تا ۱۱ فروردین در روستای اوندر مستقر و فعالیت خود را ادامه می دهند.خدمات پزشکی و سلامت نظیر دندان‌ پزشکی ، پزشک عمومی ، بینای سنجی ، مامایی را بصورت رایگان به مردم روستا ارائه می دهند.