تمام مدارس شهرهای قرمز و نارنجی کرونایی در خراسان رضوی تعطیل شد

تمام مدارس شهرهای قرمز و نارنجی کرونایی در خراسان رضوی تعطیل شد

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: بنا بر تصمیم ستاد استانی مقابله با کرونا، مدارس شهرهای قرمز و نارنجی کرونایی در خراسان رضوی تعطیل شد. قاسمعلی خدابنده اظهار کرد: بنا بر تصمیم ستاد استانی مقابله با کرونا آموزش حضوری در تمامی مدارس شهرهای دارای رنگ قرمز و نارنجی کرونا برای مدت ۲ هفته تعطیل

تعداد موارد مراجعه کننده به مرکز منتخب کرونا نسبت به اول هفته ۴برابرشده است

تعداد موارد مراجعه کننده به مرکز منتخب کرونا نسبت به اول هفته ۴برابرشده است

رئیس مرکز بهداشت بردسکن گفت:از اول هفته جاری تعداد مراجعات به مرکز منتخب کرونا جهت نمونه گیری رشد ۴برابری را نشان می دهد. حسین امامیان اظهارداشت:باوجود اینکه هنوز مورد قطعی سویه اومیکرون در شهرستان مشاهده نشده است ولی باتوجه به مثبت شدن تست های پی سی آر از ۴درصد در اول هفته به ۳۰درصد و

آغاز واکسیناسیون گروه سنی۹تا۱۲ در بردسکن

آغاز واکسیناسیون گروه سنی۹تا۱۲ در بردسکن

حسین امامیان بابیان این خبر اظهارداشت:طبق برنامه زمان بندی شده سنین مختلف وتامین واکسن مورد نیاز از روز شنبه گروه سنی ۹تا۱۲سال در برابر کوید۱۹واکسینه می شوند.وی بابیان اینکه ۹۲درصد جمعیت هدف دوز اول و۸۳درصد دوز دوم را دریافت کرده اند گفت:متاسفانه روند تزریق دوز سوم به کندی پیش می رود وتا کنون ۳۰درصد اقدام