برف‌روبی و شن‌نمک‌پاشی محور ریوش‌کاشمر و ریوش‌نیشابور

برف‌روبی و شن‌نمک‌پاشی محور ریوش‌کاشمر و ریوش‌نیشابور

فانی رئیس راهداری کوهسرخ: از اینکه در این طور مواقع رانندگان محترم تو جاده برای خدمت رسانی راهداری معطل می‌شوند عذرخواهی ما را بپذیرید و امیدواریم با رعایت قانون و همراه داشتن وسایل زمستانی مخصوصا زنجیر چرخ این مشکلات کمتر شود تا شاهد نارضایتی مردم عزیز نباشیم. دست به دست هم دهیم به مهر راهداری

برف روبی و یخ زدایی جاده

برف روبی و یخ زدایی جاده

عملیات یخ زدایی به طول ۶۰ کیلومتر _ باندمصرف ۳۵ تن شن نمک توسط ۴ اکیپ مستقر در محور کاشمر _ کوهسرخ _ نیشابور