بازدید مدیر جهاد کشاورزی و معاون فرماندار از مناطق خسارت دیده سیل و طوفان شهرستان کاشمر

بازدید مدیر جهاد کشاورزی و معاون فرماندار از مناطق خسارت دیده سیل و طوفان شهرستان کاشمر

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی کاشمر مدیر جهاد کشاورزی با همراهی معاون فرماندار،نماینده دامپزشکی ، نمایندگان بیمه و دهیاران و شوراهای اسلامی از مناطق خسارت دیده سیل و طوفان شهرستان کاشمر بازدید به عمل آوردند.؛