مجوز ارتقاء دانشکده پرستاری به  علوم پزشکی کاشمر صادر شد

مجوز ارتقاء دانشکده پرستاری به علوم پزشکی کاشمر صادر شد

به گزارش رسانه کوهسرخ به نقل از پایگاه خبری وزارت بهداشت در دویست و هشتاد نهمین جلسه شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی با تاسیس دانشکده‌های علوم پزشکی فردوس و کاشمر موافقت گردید. این جلسه در تاریخ ۱۴ اسفندماه ۱۴۰۱برگزار گردیده و وزارت بهداشت ۶خرداد۱۴۰۲ مصوبات جلسه را انتشار داده است.  

کوهسرخ در وضعیت قرمز کرونایی

کوهسرخ در وضعیت قرمز کرونایی

بر اساس آخرین اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شهرستان کوهسرخ در خراسان رضوی به دلیل افزایش تعداد مبتلایان در وضعیت قرمز کرونایی قرار دارد.؛
کوهسرخ نارنجی شد / رنگ نارنجی به نقشه کرونایی خراسان رضوی بازگشت

کوهسرخ نارنجی شد / رنگ نارنجی به نقشه کرونایی خراسان رضوی بازگشت

رییس کمیته رسانه و اطلاع‌رسانی قرارگاه مدیریت کرونا در دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: بر اساس آخرین اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ۲ شهرستان خراسان رضوی شامل قوچان و کوهسرخ در وضعیت نارنجی کرونایی قرار گرفته است.؛