پنجره جمعیتی کوهسرخ ۵ تا ۱۰ سال زودتر بسته می‌شود

پنجره جمعیتی کوهسرخ ۵ تا ۱۰ سال زودتر بسته می‌شود

کارشناس مسئول واحد جوانی جمعیت و خانواده شبکه بهداشت و درمان کوهسرخ گفت: شهرستان کوهسرخ با ادامه وضعیت کنونی نرخ باروری ۵ تا ۱۰ سال زودتر از سال ۱۴۲۰ با مشکل مواجه می‌شود و عملاً پنجره جمعیتی بسته می‌شود.؛