ضرورت ایجاد زنجیره‌های تولید روستایی در کاشمر

ضرورت ایجاد زنجیره‌های تولید روستایی در کاشمر

دائی صراف با بیان اینکه ایجاد زنجیره های تولید در راستای اشتغال پایدار یکی از ضروریات شهرستان کاشمر است، گفت: روستاهای شهرستان ظرفیت های زیادی در حوزه اشتغال روستایی دارد که باید این ظرفیت ها به مردم اطلاع رسانی شود.؛
مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان ضعیف است

مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان ضعیف است

فرماندار کاشمر گفت: در حال حاضر مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان با ضعف مواجه است، هرچند در ارائه دانش موفق عمل کرده‌ایم اما در حوزه آموزش مهارتها موفقیت چندانی در مدارس نداشته‌ایم.؛