اولین جلسه هیات شطرنج شهرستان کوهسرخ برگزار شد

اولین جلسه هیات شطرنج شهرستان کوهسرخ برگزار شد

به گزارش رسانه کوهسرخ اولین جلسه هیات شطرنج کوهسرخ با حضور ریاست اداره ورزش و جوانان شهرستان همچنین پیش کسوتان و علاقه مندان رشته شطرنج شهرستان تشکل شد. محسن زاده عباس به عنوان رئیس هیات و زهرا زیرک به عنوان نایب رئیس هیات و احمد عندلیب به عنوان دبیر هیات معرفی شدند و محل دفتر