رییس جدید اداره امور مالیاتی شهرستان کاشمر معرفی شد

رییس جدید اداره امور مالیاتی شهرستان کاشمر معرفی شد

در دیدار مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی با فرماندار شهرستان کاشمر رییس اداره امور مالیاتی کاشمر معرفی شد. در این دیدار با تقدیر از زحمات تقوی، عباس صالح به عنوان رییس اداره امور حسابرسی و مالیاتی شهرستان کاشمر معرفی شد.