شبیه‌خوانی در مهد تعزیه ایران

شبیه‌خوانی در مهد تعزیه ایران

پژوهشگران منطقه ترشیز پس از جستجو در اسناد مختلف سندی به دست آورده‌اند که بر اساس آن تعزیه‌خوانان روستای فدافن کاشمر در ۴۰۰ سال قبل نامه‌ای به مراجع تقلید آن زمان در نجف می‌نویسند مبنی بر اینکه می‌توان پولی که مردم در زمان اجرای تعزیه‌خوانی روی پارچه و یا کاسه‏‌ای که دور می‏‌دهند، می‌ریزند، خرج زندگی کرد و یا فقط باید در راه تعزیه امام حسین(ع) هزینه شود.؛